هزینه درمان (ریال)
موضوع
48000 جرم گیری کامل فکین +برساژ +آموزش بهداشت
850000 فلپ 1/2 فک
620000 فلپ 1/3 فک 
1350000 پپوند لثه
 500000  افزایش طول تاج یک دندان
600000 افزایش طول تاج بیش از یک دندان
1100000
فلپ + آلئوپلاستی 1/2 فک
850000 فلپ + آلئوپلاستی 1/3 فک
450000 فرنکتومی
2900000 جراحی ایمپلنت (بدون هزینه ایمپلنت)
520000 اکسپور کردن دندان نهفته در نسج نرم
850000 اکسپور کردن دندان نهفته در نسج سخت
600000 جراحی مرحله دوم ایمپانت(برای ایمپلنت های دو مرحله ای

+ نوشته شده توسط آرمين شريفي......دانيال اقدام در جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 2:56 |

هزینه درمان (ریال)  
موضوع 
 1880000  درمان ارتودنسی متحرک با پلاک ساده
 2800000  درمان ارتودنسی متحرک با پلاک پیچ دار
 10000000 ارتودنسی دفک (ثابت)
 6000000  ارتودنسی یک فک (ثابت)
 950000                                          ساختن دستگاه هاای عادت شکن

+ نوشته شده توسط آرمين شريفي......دانيال اقدام در جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 2:55 |

 )هزینه درمان (ریال موضوع
4750000 دست دندان کامل (بدون احتساب هزینه دست دندان )
2750000
م دست دندان (بدون احتساب هزینه دست دندان)
2600000 پلاک کرم کبالت
910000 پارسیل اکرینی تا 5 دندان
 48000 هزینه هر دندان اضافه
 1400000 روکش فلز سرامیک هر واحد
460000
پست ریختگی قدامی
 560000 پست ریختگی خلفی
1400000 مریلند
380000 ریلاین هر فک 
 150000 تعمیر پروتز شکسته
 470000 نایت گارد
 950000 اینله و آنله
 

+ نوشته شده توسط آرمين شريفي......دانيال اقدام در جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 2:54 |

هزینه درمان (ریال)  
موضوع 
240000 پالیوتومی+ پانسمان دندان
 410000 درمان هر ریشه بدون پر کردن
+ نوشته شده توسط آرمين شريفي......دانيال اقدام در جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 2:52 |

هزینه درمان (ریال)  
موضوع 
820000  ساختن اسپس منتینر متحرک
400000 SS ساختن کرون
90000 فلورایدتراپی هر فک
 140000  فیشورسیلانت تراپی هر دندان
+ نوشته شده توسط آرمين شريفي......دانيال اقدام در جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 2:50 |

هزینه درمان (ریال) 
موضوع 
70000  P.A رادیو گرافی
65000  ویزیت آزاد
40000 ویزیت با دفترچه بمه

+ نوشته شده توسط آرمين شريفي......دانيال اقدام در جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 2:48 |

 هزینه درمان (ریال)
موضوع
 250000  ترمیم یک سطحی آمالگام
 300000  ترمیم دو سطحی آمالگام
 340000  ترمیم سه سطحی آمالگام
 380000  ترمیم یک سطحی کامپازیت
 390000  ترمیم دو سطحی کامپازیت
 410000  ترمیم سه سطحی کامپازیت
 90000 پین/داخل کانال و داخل عاج
 510000 بیلدآپ |آمالگام
 570000 بیلدآپ کامپازیت
 690000 بستن دیاستما
 690000 ونیر مستقیم کامپازیت
 65000 پانسمان دندان

+ نوشته شده توسط آرمين شريفي......دانيال اقدام در جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 2:43 |


Powered By
BLOGFA.COM